DANSSKOLA KIPINÄS SPECIALSKOLNINGSGRUPPER 2021-2022

Till alla Kipinäs EK-grupper söker vi ungefär 14-24 aktiva dansare. EK-grupperna är avsedda för aktiva dansare som vill träna flera gånger i veckan, uppträda och delta i tävlingar och evenemang. EK-eleverna får också mer individuell undervisning och respons på sin utveckling.

 

EXTRA Intagningar till nya EK-elever hålls på Kipinä på måndagen 16.8. som följande:

 

klo 16.30-17.00 miniEK + startti EK street

klo 17.15-17.45 junnu EK street 1 + 2

klo 18.00-18.45 junnu EK show 1 + 2

klo 19.00-19.45 PA muodostelma aikuiset

klo 20.00-20.45 hip hop muodostelma aikuiset

Uttagningslektionerna är normala danslektioner. Om du ska delta i uttagningen till den street dance-inriktade gruppen för juniorer eller street EK bör du ha träningsskor med dig.

Obs. Du kan söka till både street och show EK-grupperna, men fyll ändå bara i en anmälningsblankett. I så fall ska du delta i bägge uttagningslektionerna.

 

KOM IHÅG ATT ANMÄLA MED TILL INTAGNINGEN:

Fylla in anmälningsblanketten här!

 

///

Läsåret 2021-2022 (höst-vår) har vi EK-grupper:

Mini EK (2013-2014 född), NY GRUPP!

Startti EK show (2010-2012 född)

Startti EK street (2010-2012 född)

Junnu EK show 1 (2008-2009 född)

Junnu EK show 2 (2006-2007 född)

Junnu EK street 1 (2008-2009 född)

Junnu EK street 2 (2006-2007 född)

Show muodostelmaryhmä (2005 eller tidigare född)

Hip hop muodostelmaryhmä (2005 eller tidigare född)

 

Mera info: tel 050 4441034 eller e-post: info(at)tanssikipina.fi

Start EK

. . .

Mini EK

. . .

Junior Street EK

. . .

Junior Show EK

. . .

Formationstävlingsgrupp i hip hop (vuxna)

. . .