DANSSKOLA KIPINÄS SPECIALSKOLNINGSGRUPPER

DANSSKOLA KIPINÄS SPECIALSKOLNINGSGRUPPER 2020-2021
Till alla Kipinäs EK-grupper söker vi ungefär 18-24 aktiva dansare. EK-grupperna är avsedda för aktiva dansare som vill träna flera gånger i veckan, uppträda och delta i tävlingar och evenemang. EK-eleverna får också mer individuell undervisning och respons på sin utveckling. På grund av rådande situation ordnas ansökningar till nästa terminens EK grupper enligt följande:
Ansökning till EK grupperna ALLA som vill ansöka till EK grupperna ska fylla i ansökningsblanketten noggrant, vi meddelar om grupperna till e-posten, som du anger till ansökningsblanketten. De elever som har redan varit med i EK gruppen ska bara fylla i ansökningen, som visning av dina kunskaper räknas träningarna från senaste terminen. En del blir alltså vald direkt med ansökningsblanketten och vissa bjuds ytterligare in till ansöknings lektionen i augusti.

Anmälan börjar 10.6. här! 

Till nya ansökare ordnas en ansöknings lektion på söndagen 9.8.:
Start EK show (2009-2012 födda) – kl. 15:00-15:45
Start EK street (2009-2012 födda) – kl. 13:30-14:30
Junior EK1 show (2007-2008 födda) – kl. 15:00-15:45
Junior EK2 show (2005-2006 födda) – kl. 16:15-17:00
Junior EK1 street (2007-2008 födda) – kl. 13:30-14:30
Junior EK2 street (2005-2006 födda) – kl. 12:00-13:00
Show EK (2004 eller tidigare födda) – kl. 16:15-17:00
Street EK (2004 eller tidigare födda) – kl. 12:00-13:00
Obs. Du kan söka till både street och show EK-grupperna, men fyll ändå bara i en anmälningsblankett. I så fall ska du delta i bägge uttagningslektionerna.
Uttagningslektionerna är normala danslektioner. Om du ska delta i uttagningen till den street dance-inriktade gruppen för juniorer eller street EK bör du ha träningsskor med dig.
Mera info: tel 050 4441034 eller e-post: info(at)tanssikipina.fi

Start EK

. . .

Junior Street EK

. . .

Junior Show EK

. . .

Street EK

. . .

Show EK

. . .