DANSSKOLA KIPINÄS SPECIALSKOLNINGSGRUPPER 2022-2023

Till alla Kipinäs EK-grupper söker vi ungefär 9-24 aktiva dansare. EK-grupperna är avsedda för aktiva dansare som vill träna flera gånger i veckan, uppträda och delta i tävlingar och evenemang. EK-eleverna får också mer individuell undervisning och respons på sin utveckling.

I år deltar ALLA (både nya och gamla EK-elever) i uttagningslektionerna.
Uttagningslektionerna ordnas tisdag 24.5 enligt följande: 
SAL 1
TI kl. 16.30–17.15 junior street 2 (UTTAGNING för år 2007–2008 födda *)
TI kl. 17.15–18.00 showcase för vuxna (år 2006 och tidigare födda)
-> beroende på de sökandes antal och nivå blir det eventuellt även en smågrupp för vuxna
TI kl. 18.15–19.00 junior show (år 2010–2008 födda)
TI kl. 19.00–19.45 junior/vuxna show EK (år 2007 och tidigare födda)
SAL 2
TI kl. 16.30–17.15 mini EK (år 2015–2013 födda)
TI kl. 17.15–18.00 start show (år 2011–2012 födda)
TI kl. 18.15–19.00 start street (år 2011–2012 födda)
TI kl. 19.00–19.45 junior street 1 (UTTAGNING för år 2009–2010 födda *)
* Uttagningarna för EK-grupperna junior street ordnas enligt födelseår, men själva grupperna sätts samman enligt elevernas nivå.
Obs. Du kan söka till både den street- och showdansbetonade EK-gruppen, men fyll ändå bara i en ansökningsblankett. Om det inte spelar någon roll för dig till vilken grupp du väljs (men du endast vill delta i en!), skriv in detta under ”Kommentarer”.
Anmäl dig med till intagningar här: www.lyyti.in/EKhaku22-23

Mini EK

. . .

Start EK

. . .

Junior Street EK

. . .

Junior / vuxna Show EK

. . .

Street showcase (vuxna)

. . .