Vasa dansskolan Kipinä är grundad av Ida Jousmäki och Jenna Linnolahti i år 2009. Under första året hade vi ca 700 danselever på Kipinä och på våren 2017 hade vi över 1000 danselever som dansade varje vecka. Kipinä strävar efter att erbjuda danslektioner oberoende av ålder, kön eller danserfarenhet. De yngsta dansarna är 1 år gamla medan de äldsta är i pensionsåldern. Våra danslärare är pigga och yrkeskunniga och det arbetar ungefär 20 danslärare på Kipinä. Från läseordningen hittar du mera än 80 olika veckotimmar med dansgrenar allt från balett till breakdance. Du kan hoppa med på danslektioner som inte är fulla när som helst under året. Kontakta gärna personalen om du inte är säker på vilken nivå som lämpar sig bäst för dig. Man kan även beställa danslektioner och  dansföreställningar till t.ex. skolor eller arbetsplatser. Anmälningen händer via Lyyti-servicen.
Vi önskar att Kipinä är ett ställe där alla lär sig något och vart det är trevligt att komma! Kipinäs danssalar finns på Kasernområdet (arméns gamla matsalsbyggnad).Vi vill önska alla dansens vänner hjärtligt välkomna!
Kipinäs personal