START-EK SHOW (år 2013‒2014 födda)

Gruppen start-EK show tränar vid Kipinä två gånger (60 min.) i veckan.

Under läsåret tränar gruppen dans mångsidigt. Undervisningen för den show-betonade start-EK-gruppen består av olika showdansgrenar med betoning på dansteknik, improvisation, uttrycksförmåga och olika koreografier. Om de önskar får eleverna även välja en eller flera av Kipinäs öppna lektioner. Gruppen deltar i dansevenemanget VDC och i IKM-tävlingen för barn i våren.

TERMINSAVGIFT:

Start-EK + 1 lektion 355 €

+ 2 lektion 425 €

+ obegränsat 475 €

Om du deltar i båda start-EK-grupperna (street + show) läggs 150 € till priset.