PRISER – VÅRTERMIN 2019 (16 veckor)
 1 timme/v. 2 timmar/v. 3 timmar/v. 4 timmar/v. Anytime
45min
 115€ 185€ 230€ 260€ 280€
60min  135€ 225€ 290€ 340€ 380€

Barnens (3-12år) lektioner är 45min långa, ungdomarnas och vuxnas (över 13 år) lektioner är 60 min långa. Utom kroppsvård (45min) klass och priset därför enlig 45min.
Danslektionernas priser varierar enligt längden på en lektion. Priset för en danslektion i terminsavgiften påverkas även av antalet danslektioner: ju fler lektioner desto billigare blir priset för en lektion. Kipinäs familjerabatt är 10€. Rabatten beviljas för varje familjemedlem i terminsavgiften. Ifall en elev är förhindrad att komma till sin egen lektion (t.ex. sjukdom), kan hon/han ersätta sin förlorade lektion med en motsvarande lektion på skolan. Ersättningsbiljetter fås från den egna läraren eller från kansliet. Då en elev börjar mitt under en termin (vk 6->), bestäms priset enligt veckan som eleven börjar.
 Ifall du vill gå på våra danslektioner endast ibland, går det att köpa en engångsbiljett 10/12€ (betalning som utförs med kontanter görs direkt till kansliet eller till läraren före lektionen) eller ett 10 gångers kort. Köp 10 gångers kort härifrån.
_________________
Engånsbetalning:
45min (1-12år) 10€
60min (+13år) 12 €
10 x 45min kort 90€
10 x 60min kort 108€
_________________
Vårtermin 2019 helgdagar:
Vappen 1.5. och påsken 19.-22.4. Elever som går misste om sin lektion/sina lektioner under helgdagarna har rätt att be om en ersättningsbiljett av sin egen danslärare. Kipinä är också stängt på sportslovveckan 9 (ingår inte i dansterminen på 16 veckor).
_________________

HÖSTTERMINENS 2018 SPECIFIERAD TERMINSAVGIFT

Startvecka 3-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 timme/v. 45min 115 97 91 85 x 79 73 67 61 55 50
1 timme/v. 60min 135 114 107 100 x 93 86 79 72 65 60
2 timmar/v. 45min 185 158 149 140 x 131 122 113 104 95 86
2 timmar/v. 60min 225 189 177 165 x 154 143 132 121 110 99
3 timmar/v. 45min 230 194 182 170 x 158 146 134 122 110 100
3 timmar/v. 60min 290 242 226 210 x 194 178 163 148 133 120
4 timmar/v. 45min 260 221 208 195 x 182 169 157 144 132 120
4 timmar/v. 60min 340 284 266 248 x 230 212 194 176 158 140
Anytime – 45min 280 238 224 210 x 196 182 169 156 143 130
Anytime – 60min 380 320 300 280 x 260 240 220 200 180 160
x Sportslov
Top