HÖSTTERMIN 2024 PRISLIST (16 veckor)

Nedan kan du se Kipinäs terminsavgifter baserade på startveckor. Till exempel, om du börjar en barnens dansklass (1x45min/vecka) i början av terminen, är hela terminens avgift 140€. Om du däremot vill delta i två fortsättningsklasser för ungdomar/vuxna (2x75min/vecka) är terminsavgiften 300€. Om eleven börjar mitt i terminen bestäms priset enligt tabellen baserat på startveckan.

 

HELA TERMINEN STARTVECKA STARTVECKA STARTVECKA
v. 34-36 37-39 40-41 43->
1 X VECKA
1 x 45min 140 € 120 € 100 € 85 €
1 x 60min 160 € 140 € 115 € 100 €
1 x 75min 180 € 155 € 125 € 110 €
2 X VECKA
2 x 45min 230 € 200 € 165 € 145 €
2 x 60min 270 € 235 € 195 € 170 €
2 x 75min 300 € 260 € 215 € 185 €
1 x 45min + 1 x 60min 250 € 215 € 180 € 155 €
1 x 45min + 1 x 75min 265 € 230 € 190 € 165 €
1 x 60min + 1 x 75min 285 € 245 € 205 € 180 €
3 x VECKA
3 x 45min 300 € 255 € 205 € 180 €
3 x 60min 360 € 305 € 250 € 215 €
3 x 75min 400 € 340 € 275 € 240 €
2 x 45min + 1 x 60min 320 € 275 € 220 € 195 €
1 x 45min + 2 x 60min 340 € 290 € 235 € 205 €
2 x 45min + 1 x 75min 330 € 280 € 230 € 200 €
1 x 45min + 2 x 75min 370 € 315 € 255 € 225 €
1 x 45min + 1 x 60min + 1 x 75min 350 € 300 € 240 € 210 €
2 x 60min + 1 x 75min 370 € 315 € 255 € 225 €
1 x 60min + 2 x 75min 385 € 330 € 265 € 230 €
ANYTIME
45min (3-12v) 350 € 295 € 235 € 2055 €
60/75min (+13v) 440 € 375 € 305 € 265 €

Lektionerna för barn (112 år) är 45 minuter långa (breakdance avancerad 6omin). De öppna lektionerna och nybörjarlektionerna för unga och vuxna är 60 minuter, lektioner på fortsättningsnivå är 75 minuter långa. (mån balett också 75min)

Danslektionernas priser varierar enligt längden på en lektion. Priset för en danslektion i terminsavgiften påverkas även av antalet danslektioner: ju fler lektioner desto billigare blir priset för en lektion. Kipinäs familjerabatt är 10€. Rabatten beviljas för varje familjemedlem i terminsavgiften. Ifall en elev är förhindrad att komma till sin egen lektion (t.ex. sjukdom), kan hon/han ersätta sin förlorade lektion med en motsvarande lektion på skolan. Ersättningsbiljetter fås från den egna läraren eller från kansliet.

Ifall du vill gå på våra danslektioner endast ibland, går det att köpa en engångsbiljett (betalning som utförs med kontanter görs direkt till kansliet eller till läraren före lektionen) eller ett 10 gångers kort. Köp 10 gångers kort härifrån.
_________________
Engånsbetalning:
45min 12€
60min 14 €
75min 16€
10 x 45min kort 108€
10 x 60min kort 126€
10 x 75min kort 144€
_________________
Hösttermin 2024 helgdagar:
Alla Helgons dag, Självständighetsdag
Elever som går misste om sin lektion/sina lektioner under helgdagarna har rätt att be om en ersättningsbiljett av sin egen danslärare. Kipinä är också stängt på höstlovveckan 42 (ingår inte i dansterminen på 16 veckor).
Terminsavgifterna och 10xkorten har ingen returrätt. Utbudet av intensivkurser och priser för sommarterminen, jullovet och övriga meddelas separat varje termin.

På Kipinä kan du även betala med Epassi, Eazybreak, Tyky, Smartum och Edenred!

Välj då betalningssättet pdf-faktura och kontakta vårt kontor på info@tanssikipina.fi