VÅRTERMIN 2023 (16 veckor)

STARTVECKA (HELA TERMIN) STARTVECKA STARTVECKA STARTVECKA
3-5 6-8 10-11  12->
1 X VECKA
1 x 45min 135 € 110 € 90 € 75 €
1 x 60min 155 € 130 € 105 € 90 €
1 x 75min 175 € 145 € 115 € 100 €
2 X VECKA
2 x 45min 215 € 180 € 145 € 125 €
2 x 60min 255 € 215 € 175 € 150 €
2 x 75min 285 € 240 € 195 € 165 €
1 x 45min + 1 x 60min 235 € 195 € 160 € 135 €
1 x 45min + 1 x 75min 250 € 210 € 170 € 145 €
1 x 60min + 1 x 75min 270 € 225 € 185 € 160 €
3 x VECKA
3 x 45min 285 € 235 € 185 € 160 €
3 x 60min 345 € 285 € 230 € 195 €
3 x 75min 385 € 320 € 255 € 220 €
2 x 45min + 1 x 60min 305 € 255 € 200 € 175 €
1 x 45min + 2 x 60min 325 € 270 € 215 € 185 €
2 x 45min + 1 x 75min 315 € 260 € 210 € 180 €
1 x 45min + 2 x 75min 355 € 295 € 235 € 205 €
1 x 45min + 1 x 60min + 1 x 75min 335 € 280 € 220 € 190 €
2 x 60min + 1 x 75min 355 € 295 € 235 € 205 €
1 x 60min + 2 x 75min 370 € 310 € 245 € 210 €
ANYTIME
45min (3-12v) 335 € 275 € 215 € 185 €
60/75min (ungdomarna och vuxna) 425 € 355 € 285 € 245 €

Lektionerna för barn (112 år) är 45 minuter långa (breakdance avancerad 6omin). De öppna lektionerna och nybörjarlektionerna för unga och vuxna är 60 minuter, lektioner på fortsättningsnivå är 75 minuter långa. 

Danslektionernas priser varierar enligt längden på en lektion. Priset för en danslektion i terminsavgiften påverkas även av antalet danslektioner: ju fler lektioner desto billigare blir priset för en lektion. Kipinäs familjerabatt är 10€. Rabatten beviljas för varje familjemedlem i terminsavgiften. Ifall en elev är förhindrad att komma till sin egen lektion (t.ex. sjukdom), kan hon/han ersätta sin förlorade lektion med en motsvarande lektion på skolan. Ersättningsbiljetter fås från den egna läraren eller från kansliet.

Ifall du vill gå på våra danslektioner endast ibland, går det att köpa en engångsbiljett (betalning som utförs med kontanter görs direkt till kansliet eller till läraren före lektionen) eller ett 10 gångers kort. Köp 10 gångers kort härifrån.
_________________
Engånsbetalning:
45min 10€
60min 12 €
75min 14€
10 x 45min kort 92€
10 x 60min kort 110€
10 x 75min kort 130€
_________________
Vårtermin 2023 helgdagar:
Påsken 7.-10.4. och vappen 30.4. och 1.5.
Elever som går misste om sin lektion/sina lektioner under helgdagarna har rätt att be om en ersättningsbiljett av sin egen danslärare. Kipinä är också stängt på sportlovveckan 9 (ingår inte i dansterminen på 16 veckor).
Terminsavgifterna och 10xkorten har ingen returrätt. Utbudet av intensivkurser och priser för sommarterminen, jullovet och övriga meddelas separat varje termin.
På Kipinä går det också att betala med: