VÅRTERMIN 2022 (16 veckor)

STARTVECKA (HELA TERMIN) STARTVECKA STARTVECKA STARTVECKA
3-5 6-8 10-11  12->
1 X VECKA
1 x 45min 130 € 105 € 85 € 70 €
1 x 60min 150 € 125 € 100 € 85 €
1 x 75min 170 € 140 € 110 € 95 €
2 X VECKA
2 x 45min 210 € 175 € 140 € 120 €
2 x 60min 250 € 210 € 170 € 145 €
2 x 75min 280 € 235 € 190 € 160 €
1 x 45min + 1 x 60min 230 € 190 € 155 € 130 €
1 x 45min + 1 x 75min 245 € 205 € 165 € 140 €
1 x 60min + 1 x 75min 265 € 220 € 180 € 155 €
3 x VECKA
3 x 45min 280 € 230 € 180 € 155 €
3 x 60min 340 € 280 € 225 € 190 €
3 x 75min 380 € 315 € 250 € 215 €
2 x 45min + 1 x 60min 300 € 250 € 195 € 170 €
1 x 45min + 2 x 60min 320 € 265 € 210 € 180 €
2 x 45min + 1 x 75min 310 € 255 € 205 € 175 €
1 x 45min + 2 x 75min 350 € 290 € 230 € 200 €
1 x 45min + 1 x 60min + 1 x 75min 330 € 275 € 215 € 185 €
2 x 60min + 1 x 75min 350 € 290 € 230 € 200 €
1 x 60min + 2 x 75min 365 € 305 € 240 € 205 €
ANYTIME
45min (3-12v) 330 € 270 € 210 € 180 €
60/75min (ungdomarna och vuxna) 420 € 350 € 280 € 240 €

Lektionerna för barn (112 år) är 45 minuter långa. De öppna lektionerna och nybörjarlektionerna för unga och vuxna är 60 minuter, lektioner på fortsättningsnivå är 75 minuter långa. 

Danslektionernas priser varierar enligt längden på en lektion. Priset för en danslektion i terminsavgiften påverkas även av antalet danslektioner: ju fler lektioner desto billigare blir priset för en lektion. Kipinäs familjerabatt är 10€. Rabatten beviljas för varje familjemedlem i terminsavgiften. Ifall en elev är förhindrad att komma till sin egen lektion (t.ex. sjukdom), kan hon/han ersätta sin förlorade lektion med en motsvarande lektion på skolan. Ersättningsbiljetter fås från den egna läraren eller från kansliet.

Ifall du vill gå på våra danslektioner endast ibland, går det att köpa en engångsbiljett (betalning som utförs med kontanter görs direkt till kansliet eller till läraren före lektionen) eller ett 10 gångers kort. Köp 10 gångers kort härifrån.
_________________
Engånsbetalning:
45min 10€
60min 12 €
75min 14€
10 x 45min kort 92€
10 x 60min kort 110€
10 x 75min kort 130€
_________________
Vårtermin 2022 helgdagar:
Päsken 15.-18.4., vappen 1.5.
Elever som går misste om sin lektion/sina lektioner under helgdagarna har rätt att be om en ersättningsbiljett av sin egen danslärare. Kipinä är också stängt på sportslovveckan 9 (ingår inte i dansterminen på 16 veckor).
Terminsavgifterna och 10xkorten har ingen returrätt. Utbudet av intensivkurser och priser för sommarterminen, jullovet och övriga meddelas separat varje termin.
På Kipinä går det också att betala med: