FORMATIONSTÄVLINGSGRUPP I HIPHOP FÖR VUXNA (2005 och tidigare födda) 

Under kommande läsår startar en ny formationstävlingsgrupp för vuxna som tränar en gång (75 min.) i veckan. Av de sökande förutsätts många års danserfarenhet och engagemang i formationsgruppen under hela läsåret. Medlemmarna i gruppen får välja öppna lektioner ur tidtabellen som stöd för tävlingslektionen. 

 

Gruppens lärare och koreograf är Pauliina Finne. Under höstterminen tränar formationsgruppen grunderna i hiphop med hjälp av serier och övningar. Gruppen börjar småningom öva tävlingskoreografin under läsåret. 

 

TERMINSAVGIFT: 

formationslektion + 1 öppen lektion 300 € 

formationslektion + 2 lektioner 380 € 

anytime 440 € 

OBS. I priset ingår koreografiavgiften för formationstävlingsprogrammet.

 

 www.lyyti.in/ekhaku2021