I samband med vår dansskola fungerar den aktiva stödföreningen Tanssikipinä rf, vars syfte är att stöda dansarnas verksamhet. Till föreningens verksamhet hör bland annat:

• evenemanget Vaasa Dance Challenge som ordnas varje höst
• att hjälpa arrangera dansskola Kipinäs årliga jul- och vårföreställningar
• att stöda föreställnings- och tävlingsresor (bl.a. EK-elevernas tävlingsresor)
• frielevsverksamhet
• att bevilja utbildningsstipendier för danslärare
• att samla in pengar och ansöka om understöd
• att ordna kvaltävlingen i Vasa (våren 2015, 2017, kommande 2021)
• att utveckla samarbetet mellan dansskolan och elevernas vårdnadshavare.

Kom och delta i Tanssikipinä rf:s verksamhet! Som stödmedlem (25€/läsår) stöder du frivilligarbete för hobbyverksamhet för barn och ungdomar. Föreningens medlemsavgift gäller för ett läsår (höst+vår). EK-elever + tävlingsgrupp bör vara medlemmar i Tanssikipinä rf för att kunna representera Kipinä på evenemang och i tävlingar. Som medlem får du rabatt om Kipinäs workshops med gästlärarna!

Föreningen Tanssikipinäs medlemsavgift betalas till kontot: FI3956700820214797 (OKOYFIHH)
Obs! Skriv elevens (eller övrig understödares) namn, födelseår, adress och telefonnummer som meddelande.

Mer information om föreningens verksamhet får du per e-post info[at]tanssikipina.fi.

OBS: Informationen i medlemsregistret används inte till direkt markandsföring, publiceras inte och delas inte vidare.