Vårterminen 2019 (14.1.-12.5.)

Anmälan till vårterminen har börjat!

Vårens läsordning hittar du nedan och du kan anmäla dig på adressen www.lyyti.in/kevatkausi2019

Lektionerna utmärkt med grå är stängt eller full.

Top