Anmälan till Kipinäs sommarläger har börjat! Välkommen med!