Över 18-åringar hobbyverksamhet tar paus under tiden 21.1.-3.2.

Regionförvaltningsverket förbjuder hobbyverksamhet för deltagare över 18 år under tiden 21.1–3.2.

Lektionerna för i huvudsak över 18-åringar tar paus under denna tid. Övriga lektioner fortsätter som normalt. Pausen gäller även barn-vuxendansen och Minikipinät-start eftersom föräldrarna deltar på lektionerna. Via länken kan du kolla i vår tidtabell vilka lektioner som fortsätter och vilka som sätts på paus. Lektionerna är märkta med färgkoder.

Kolla tidtabell och färgkoder

Alla lektioner märkta med grön färg (barn och unga) fortsätter som normalt. Lektioner märkta med gult är på paus till och med 3.2. Dessa lektioner ersätts under vecka 9 och 20. Om du är över 18 år och deltar i en grön lektion får du ersättningsbiljetter för lektionerna du gått miste om. Du kan använda biljetterna på alla våra lektioner under hela vårterminen. I tillägg till de gula lektionerna kommer vi att ordna öppna ersättande lektioner i slutet av vårterminen så att alla får möjlighet att ta igen de lektioner de gått miste om.

 

Vi hoppas att vår verksamhet kan fortsätta fr 4.2 även för våra dansare över 18 år. Vi följer Regionförvaltningsverkets beslut och informerar om fortsättningen genast beslutet offentliggörs.