Show EK

EK-grupper är till dansare som vill träna aktivt flera gånger i veckan och delta i uppvisningar, tävlingar och andra evenemang.

Lue lisää

Start EK show

EK-grupper är till dansare som vill träna aktivt flera gånger i vekcan och delta i uppvisningar, tävlingar och andra evenemang.

Lue lisää