Meri Seppänen

Meri tog studenten 2010 och blev utbildad dansare vid Tampereen konservatorio 2015. Hon började med dans vid sidan av sin fotbollshobby när hon var 11 år och bytte ut redskapsgymnastiken mot streetdans. Något senare kom showdans med i bilden och sedan 2006 har hon deltagit i FM i både streetdans och performing arts, ofta med en plats på prispallen. Under årens gång har det blivit fusioner av nutidsjazz och street-grenar samt akrobatik i dansen som fascinerar Meri mest, men hon njuter av alla dansgrenar från balett till breakdance samt av att ständigt få utveckla sig själv. Meri är en mångsidig dansare och inspirerande danslärare.

Lärarens lektioner

Minikipinät-start 3-4 år

Minikipinä-start

På barndansen bekantar vi oss med dansens värld genom improvisation, lek och olika övningar. Vi lär oss olika sätt att röra på sig, grunderna inom olika dansstilar och rytmik. Inledande undervisning som utvecklar barnets koordinationsförmåga och kroppskontroll samt förmåga att arbeta i grupp. På lektionen minikipinä-start deltar föräldern till skillnad från lektionen minikipinä. På lektionen uppmuntras barnet att dansa både tillsammans med föräldern och emellanåt för sig själv.
Läs mera »

Start EK show

Grupperna tränar vid Kipinä minst två gånger (60 min.) i veckan. Under träningsterminen för EK-gruppen för barn tränar vi dans mångsidigt: dansteknik samt lektioner i showdans (showgruppen), gatudans (streetdans gruppen) och akrobatik, uttrycksförmåga samt muskelkondition. Dessutom får eleven välja en eller flera av Kipinäs öppna lektioner. Grupperna deltar i danstävlingen IKM för barn våren

Läs mera »

Minikipinät 3-4 år

I barndans bekantar vi oss med dansvärldens improvisation med hjälp av danslekar och övningar. Vi lär oss olika sätt att röra på oss och dessutom grunderna till olika dansstilar och rytmer. Barndansen utvecklar barnens kunskaper i kropps koordination, kroppshantering och arbetande i grupp. Utrusning: träningskläder, barfota

Läs mera »

Balett 5-6 år

Vi lär oss grundtekniken i balett till vilket hör stång och golvövningar. Lektionen innehåller även mer rörliga serier och tänjningar. Lämpar sig även som tilläggsträning för de övriga dansgrenarna.
Utrustning: gymnastikdräkt, trikoer, balettossor

Läs mera »
Top