Sommartermin 2023

Du kan träna och dansa vid Kipinä även på sommaren!

Vi erbjuder tre gångers kurser i olika grenar för unga och vuxna, danslektioner för barn på torsdagar samt workshoppar med gästdanslärarna Laura Lindstedt och Lotta Kyllönen!

 

TRE DAGARS KURSER FÖR UNGA OCH VUXNA

Kurser med Kipinäs egna lärare och tidigare läraren Meri Lammi!

 

VECKA 22 må‒ons:

kl. 17‒18 baletteknik öppen nivå (Aaron)

kl. 18‒19 latino show öppen nivå (Anna-Kaisa)

kl. 19‒20 hiphop grooves/teknik öppen nivå (Ida)

 

VECKA 23 må‒ons:

kl. 17‒18 hiphop fortsättningsnivå (Pake)

kl. 18‒19 commercial öppen nivå (Pake)

kl. 19‒20 contemporary fusion fortsättningsnivå (Jepa)

 

VECKA 24 må‒ons:

kl. 17‒18 lyrical jazz öppen nivå (JennaLi)

kl. 18‒19 lyrical jazz fortsättningsnivå (JennaLi)

kl. 19‒20 hiphop öppen nivå (MeriL)

 

LEKTIONER PÅ TORSDAGAR (vecka 22‒24):

kl. 17‒18 dance attack! (JennaLi)

kl. 18‒19 stretching (JennaLi)

OBS! Ersättningsbiljetter som är i kraft gäller enbart för torsdagens lektioner!

 

PRISER:

1 kurs (3 x 60 min.) 30 €

2 kurser 55 €

3 kurser 75 €

4 kurser 90 €

obegränsat antal lektioner 100 € (inkl. attack och stretching! + gästdanslärarnas workshoppar till reducerat pris!)

separat lektion (60 min.) 12 €

 

SOMMARLEKTIONER FÖR BARN:

Lektioner för barn torsdagar vecka 22‒24:

kl. 17‒17.45 minikipinät 3‒5 år

kl. 17.45‒18.30 dance 6‒9 år

Lärare Reija Penttinen och Milla Halla-Aho

10 €/gång eller 3 gånger 25 €

Till dessa lektioner kan du också använda ersättningsbiljetter som är i kraft!

Dessutom sommarläger för barn vecka 23, du hittar mer information på anmälningssidan:
www.lyyti.in/kesaleiri23

 

SOMMARENS FANTASTISKA TRÄNINGSHELG 16-17.6!

 

FR 16.6 workshoppar med Laura Kyllönen:

kl. 16.15‒17.30 discodance fortsättningsnivå

kl. 17.30‒18.45 lyrical fortsättningsnivå

kl. 18.45‒20 commercial medelnivå

 

LÖ 17.6 workshoppar med Laura Lindstedt:

kl. 12.00‒13.15 hiphop koreo medelnivå

kl. 13.15‒14.30 hiphop teknik öppen nivå

kl. 14.45‒16 hiphop koreo medelnivå

Priser:

(inom parentes priser för Tanssikipinä rf:s medlemmar & dem som köpt ett ”obegränsat” pass för sommarens kurser):

1 x 75 min. 24 € (20 €)

2 x 75 min. 45 € (38 €)

3 x 75 min. 63 € (53 €)

4 x 75 min. 75 € (63 €)

5 x 75 min. 85 € (72 €)

6 x 75 min. 90 € (76 €)

 

Anmälan till sommarterminen börjar 27.4. här: WWW.LYYTI.IN/KESAKAUSI23