Kipinäs sommarsäsong 2022

KIPINÄS SOMMARSÄSONG 2022

Mycket är på gång vid Kipinä också på sommaren! Kipinäs egna lärare ger kurser och lektioner för folk i alla åldrar och gästande danslärare Jasmir Vesander håller workshoppar. Sommarens lektioner är öppna för alla, såväl nya som gamla vänner av dans och motion!
Anmäl dig till lektionerna och kurserna här: www.lyyti.in/kesakausi22