Info om Kipinäs juluppvisningar

Kipinäs julppvisningar ordnas vid Variska skola SÖ 17.12.2023!

Här hittar du infon samt gruppernas teman och uppvisningskläder.

Vi ska ha olika uppvisningar kl 10, 14, 16 och 18!

Hoks! Bara 7-12 åringar och några ungdoms/vuxengrupper ska ha generalrepetioner.

Du hittar programmet här. 

Biljettförsäljningen börjar 29.11. på adressen: www.lyyti.in/joulunaytosliput2023

Du är väl noggrann när du köper förhandsbiljetter så att du säkert får biljetter till rätt uppvisning! Förhandsbiljetter har ingen bytes-/returrätt. Vi säljer även biljetter vid dörren! Uppvisningarna saknar paus, men Tanssikipinä rf säljer kaffe och bakverk i aulan. Vi hoppas att ni har tid att stanna på kaffe före/efter uppvisningen för att stöda vår förenings verksamhet. 

De som själva uppträder i uppvisningarna behöver ingen biljett. För dem som uppträder har vi reserverat platser vid sidan av scenen. De som uppträder kan följa med andra nummer i samma uppvisning först efter att de själva uppträtt! På barnens uppvisning (kl. 10) sitter barnen vid sidan av scenen med sin egen lärare under hela uppvisningen. Obs. Dansarna kan om de önskar komma och följa med även andra uppvisningar vid sidan av scenen (utan biljett) om till exempel ett syskon uppträder i en annan uppvisning.