Höst erbjudande!

Höst erbjudande! Tilläggs timme till resten av höstterminen bara 25€. 
Hitta en passlig timme från Kipinäs tidtabell och går till: www.lyyti.in/muutosilmoitus