Vårterminen 2020 (13.1.-10.5.)

Du kan anmäla dig här: www.lyyti.in/kevatkausi2020

I den vänstra menyn kan du välja lektioner för den åldersgrupp du önskar. De grå lektionerna är antingen fullbokade eller stängda.