Anmälan till vårterminen har börjat!

Nya timmar på vårterminen är:
▪️disco slow på lördagar kl 13-14
▪️discodance teknik på torstadagar kl  20.15-21.15
▪️balett för 13-16 åringar på söndagar kl 17.45-18.45
Om du har frågor, skicka e-post till vår kansliet info@tanssikipina.fi.
Välkommen med alla gamla och nya dansarna! <3