Show EK (år 2004 eller tidigare födda)
Gruppen tränar vid Kipinä två gånger (75 min.) i veckan. Dessutom ordnas extraträningar under vårterminen för formationskoreografierna i större salar. På lektionerna tränar vi förutom dansteknik även bland annat nutidsdans, jazz- och showdans samt discodans. Gruppen har också lektioner i bland annat koreologi, improvisation, danslära, akrobatik, uttrycksförmåga och muskelkondition. Dessutom får eleven välja en eller flera av Kipinäs öppna lektioner. Eleverna i Street EK-gruppen får även handledning i att förbereda en egen solo- eller duokoreografi för dansevenemanget Vaasa Dance Challenge. Eleverna deltar om de vill i tävlingen Performing Arts FM 2019 i formationsserien för vuxna.

LÄSÅRSAVGIFT:
show EK + 1 lektion 300€
+2 lektioner 360€
obegränsat antal lektioner 400€
+ koreografiavgift för dem som deltar i formationen 100 € (debiteras
endast under höstterminen) I priset ingår träningar varje vecka. Eleverna får även rabatt på
workshop-danslektioner med gästlärare.

OBS! År 2004 eller tidigare födda kan om de vill ansöka till bägge grupperna (street EK & show EK)

Då är läsårsavgiften:
show+street EK + 1 lektion 400 €
+ 2 lektioner 460 €
obegränsat antal lektioner 500 €
I priset ingår träningar varje vecka. Eleverna får även rabatt på workshop-danslektioner med gästlärare.
+ koreografiavgift för dem som deltar i formationerna 100 €/formation
(debiteras endast under höstterminen)

Om du så önskar kan läsårsavgiften för EK-elever delas in i 2‒4 rater
under läsåret. Du kontaktar väl kansliet om du vill betala i rater.

Mer information om EK-gruppernas verksamhet tfn 050 444 1034 eller info(at)tanssikipina.fi.