Elsa Kronqvist

Elsa började dansa som 10-åring. En av Elsas vänner bjöd med henne på en hiphop-lektion på alla hjärtans dag och Elsas intresse väcktes direkt. Under årens gång har Elsa representerat Kipinä i olika serier i street-FM med god framgång. Hon dansar i huvudsak streetgrenar, men har erfarenhet av alla dansgrenar. Som yngre spelade Elsa fotboll vid sidan av, men har de senaste åren valt att fokusera enbart på dansen. Förutom dans ligger även musik henne varmt om hjärtat. Hon har under flera års tid spelat tvärflöjt vid Kuula-institutet och sjunger fortfarande. I höst inleder hon tredje året på musiklinjen vid Vasa Övningsskolas gymnasium.

Lärarens lektioner

Top