Lektioner och grupper fortsätter som vanligt ti 6.4. Kipinä har stängt under påsken.

Kipinä har stängt under påsken fr 2.4–må 5.4. 

Eleverna har rätt till ersättningsbiljetter för lektioner de gått miste om. 

Lektioner och grupper fortsätter som vanligt ti 6.4 

Efter påsk fortsätter vårterminen enligt tidtabellen. Även ”röda lektioner” hålls för hela gruppen som vanligt. Om du vill delta i någon lektion på distans, skicka ditt önskemål i god tid till info@tanssikipina.fi så kollar vi om det går att ordna. 

Vi fortsätter med separata ingångar till salarna och de redan bekanta coronaåtgärderna: 

https://tanssikipina.fi/toimenpiteet-koronaviruksen-leviamisen-ehkaisemiseksi/ 

 

TIK TOK-kurs 

På grund av stor efterfrågan ordnar vi en andra Tik Tok-kurs! Den andra kursen hålls vid samma tidpunkt (tisdagar kl. 16.30–17.15) och börjar så fort den förra kursen slutar: ti 27.4, 4.5 och 11.5. Pris 20 €. 

Anmäl dig här: www.lyyti.in/tiktok 

 

SOMMARLÄGER 2021 

Anmälan till Kipinäs sommarläger har börjat! Vi ordnar dansanta dagläger för barn i lågstadiet vecka 23 och 24, läs mer och anmäl dig: 

www.lyyti.in/kesaleiri2021 

 

Glad påsk till er alla!