Sommarsäsong 2020

Du hinner ännu anmäla dig till augusti månadens ersättande lektioner.
Vi kommer att ordna närundervisning som 4 gångers helheter eller som intesivkurser från början av juni till augusti (1.6.-16.8.). Du hinner ännu anmäla dig till kurser i augusti här:
Om du hade anmält dig på en lektion/vecka på vårterminen, får du välja gratis en kurs av urvalet. Om du hade två lektioner/vecka på vårterminen, får du välja två kurser gratis osv. Anytime elever får välja max fyra kurser.
Sommarens kurser är planerade så att varje grupp från vårterminen har en motsvarande 4 gångers kurs att anmäla sig till. Kontrollera din kurs härifrån.
Om tiden inte passar dig kan du även välja någon annan kurs. Önskelmål av distansundervisning tas emot också om deltagande till närundervisning är inte möjligt.
Anmälningstiden slutar en vecka före kursens början. Tex. anmälningstiden för kurser som börjar vecka 23 slutar på måndagen kl. 23.59 vecka 22, detta tillåter oss att kontrollera att grupp storlekarna är passliga.
Vill du ta mera kurser än bara dem som ersätter vårterminen?
OM LEDIGA PLATSER BLIR KVAR öppnar vi anmälningen till sommarens kurser 5 dagar innan kursen börjar. Även vårterminens elever har då möjlighet att välja tillägskurser enligt prislistan. Anytime eleverna får anmäla sig till mera än 4 kurser gratis om det finns lediga platser kvar efter anmälningstiden för vårens elever gått ut.
Anmälningarna till extra kurser sker via en skild event på adressen: www.lyyti.in/kesakausiavoin
Vi meddelar av äventuella lediga platser c. en vecka före kursens början.
Priser för extra kurser och nya elever:
4×45 min= 30€
4×60 min (eller 240 min om kursen ordnas som intesivkurs)=35€