Info om anpassade åtgärder vecka 10 och 11

Info om anpassade åtgärder vecka 10 och 11.

Hej alla Kipinäs elever och vårdnadshavare!

Regionförvaltningsverket har gett oss instruktioner för hur vi kan fortsätta vår verksamhet förutsatt att vi följer rekommendationerna för hygien och säkra avstånd. På lektioner för elever över 12 år rekommenderas dessutom en gruppstorlek om max ca 10 personer.

Utgående från dessa instruktioner och rekommendationer har vi på Kipinä beslutat att vidta följande åtgärder: (OBS! Dessa åtgärder gäller under vecka 10 och 11. Efter det gör vi en ny bedömning av situationen och informerar om fortsättningen.)

Se den bifogade bilden av lektionerna i vår tidtabell:

Röda lektioner:

Lektioner märkta med rött delas på hälften så att ena halvan av gruppen är på plats vecka 10 och andra halvan vecka 11. För dessa grupper förlängs vårterminen till och med vecka 20. Eleverna får gruppindelningen per e-post under veckoslutet.

Orange lektioner:

Lektioner märkta med orange fortsätter som normalt. På dessa lektioner erbjuder vi även möjligheten/ger rekommendationen att delta via zoom! Du deltar väl på distans t.ex. om någon i din familj är i karantän, någon i din närmaste krets har insjuknat, du har några som helst symtom eller det finns personer som är i riskgruppen i din närmaste krets. Vi skickar ut en länk till zoom till eleverna per e-post. Om ni önskar kan vi också förlänga tiden för hur länge ersättningsbiljetter och 10x-kort är i kraft.

Gröna lektioner:

Lektioner märkta med grönt fortsätter som normalt. I fb-gruppen Kipinän tanssijat kan du komma med önskemål om vilka lektioner du vill att ska streamas där. På exempelvis lektionerna i vuxenbalett gör vi samma serier vid balettstången under flera veckors tid så du kan även titta på och träna till tidigare inspelningar om du inte deltar live.

EK-lektioner:

EK- och formationstävlingsgrupperna delas på hälften så att alla har en EK-lektion i veckan. Alla förlorade lektioner ersätts efter vecka 19, bara vi får ny information om när tävlingarna ordnas. Street EK-gruppen delas inte. Vi skickar ut mer information om dessa i gruppernas egen whatsapp.

Övriga ändringar i tidtabellen

Breakdance 712 år på fortsättningnivå på fredagar delas på hälften i två salar. Lärare är Nathalie Östersund och Kalle Reini, som byter undervisningstur mellan salarna.

Discodance 1012 år på fortsättningnivå på torsdagar flyttar till sal 1 och street EK till sal 3.

Närmare information kring gruppbyte i sal 2

Alla som tränar i sal 2 ombes vänta utanför tills föregående grupp kommit ut. Så kan vi bättre undgå kontakt mellan grupperna i aulan. Vi vill också påminna övriga elever om att använda de ingångar som vi gjort upp per sal.

Stark maskrekommendation i aulan och på lektionerna

Vi rekommenderar alla att använda mask på lektionerna för unga och vuxna, om det bara är möjligt.

Säkra avstånd och hygien

Lektionerna planeras så att du kan undvika kontakt med andra elever och vi kan hålla säkra avstånd. Vi har märkt ut dansplatser på salens golv med tejp. Vi ber dig ta andra elever i beaktande och se till att avstånden hålls under hela lektionen. Du tvättar väl händerna före och efter lektionen eller använder handdesinfektionsmedel som finns i aulan. Ta på dig träningskläderna hemma (om möjligt). Duschutrymmena är inte i bruk.

Med 10x-kort som är i kraft kan du delta i de gröna lektioner som du besökt tidigare under vårterminen. Om du deltagit i orange eller röda lektioner och inte får information om gruppindelningen eller zoom-länkar under helgen, ta kontakt med vårt kansli!

Hittills har vi undgått smittfall här på Kipinä och eleverna har skött sig väl. Vi hoppas att vi med dessa arrangemang kan fortsätta vår verksamhet på ett säkert sätt. Tack till er alla för att ni är flexibla och visar förståelse i dessa tider av förändring och rekommendationer!

Hälsningar, Kipinäs lärare