Lektionerna fortsätter som närundervisning på Kipinä den 1.6.

Lektionerna fortsätter som närundervisning på Kipinä den 1.6. för alla som vill delta. Live-lektionerna på facebook (27.3.-31.5.2020) och undervisnings videon på youtube ersätter hälften av timmarna som blev inställda på våren och resterande 4 veckor hålls under sommarmånaderna. Distansundervisning fortsätter på facebook till slutet av maj och alla undervisnings videon på youtube är tillgängliga hela sommaren!
 
Vi kommer att ordna ersättande lektioner och intensivkurser 1.6.-16.8. om du har anmält dig till en lektion på vårterminen får du välja en kurs gratis och om du hade två lektioner som du hade anmält dig till på vårterminen får du välja två kurser gratis osv. Anytime elever får välja max 4 kurser. EK-eleverna får välja enlig följande:
EK+1 lektion= 2 kurser
EK+2 lektioner= 3 kurser
EK+anytime= 4 kurser
(EK-eleverna kommer att få ett skilt meddelande gällande tävlings koreografi träningarna.)
 
Anmälning till kurserna börjar på torsdagen 14.5. via länken:
 
 
Anmälningstiden slutar en vecka före kursens början. Tex. anmälningstiden för kurser som börjar vecka 23 slutar på måndagen kl. 23.59 vecka 22, detta tillåter oss att kontrollera att grupp storlekarna är passliga.
 
I sommarens tidtabell tar vi i beaktande nuvarande situation med att minska grupp storlekarna och ha längre pauser mellan lektionerna. Vi påminner också alla om allmänna hygienregler och följer THLs anvisningar.
 
Sommarens kurser planeras så att varje grupp från vårterminen har en motsvarande 4 gångers kurs att anmäla sig till.
 
Kipinäs sommarläger för barn hålls vecka 23 och 24! Vi dansar, pysslar och leker i småa grupper och kommer att vara ute så mycket som möjligt. Vi tar max 15 barn/läger. Anmälnigar: www.lyyti.in/kesaleirit2020
 
Kipinäs kansli svarar på frågor per e-post (info@tanssikipina.fi) och per telefon 050 444 1034.