Kipinäs sommartermin startar!

Lektioner för Kipinäs sommartermin börjar nu. Under sommarterminen fortsätter vår verksamhet så att vi beaktar nuvarande situation och ser till att vi följer THLs anvisningar. Läs detta noggrant igenom innan du kommer till danslektionen:

 • Kom inte om du känner dig det minsta flunsig eller om någon i familjen är sjuk (hosta, feber osv.) eller om någon i familjen är i karantän
 • Om möjligt fyll drickflaskan och klä på dig träningskläderna redan hemma
 • Förråden i omklädningsrummen är inte i bruk under sommarterminen
 • Tvätta händerna på Kipinä före och efter danslektionen
 • Du hittar handdesinfieringsmedel från aulan
 • Hosta i ärmen eller använd en näsduk
 • Det är inte tillåtet att bli kvar och sitta i Kipinäs aula utrummen, kom till danslektionen tidigast 5 minuter före och gå ut genast efter danstimmen
 • Dusch utrummen är inte i bruk under sommarterminen
 • Läraren kommer efter barnen (3-6år) till danstimmen från aulan innan lektionen börjar
 • Om möjligt ber vi att föräldrarna inte väntar i Kipinäs utrummen under danslektionen
 • Kom ihåg att meddela om du inte har möjlighet att delta till kursen som du har anmält dig till (info@tanssikipina.fi)

Vi här på Kipinä:

 • Har minskat på gruppstorlekar
 • Tvättar utorna mellan lektioner och en ordentlig städning sker varje morgon
 • Vi använder inga redskap under lektionerna
 • Mattorna är inte heller i bruk, om du kommer på ashtangalektionen ta med egen matta
 • Vi undviker kontakt med varandra under lektionerna och kämpar med att hålla säkerhetsavstånd
 • Vi vedrar salen ordentligt och har 30 min mellanrum med lektionerna
 • Vi håller noggrant reda på deltagare och tar inte emot kontantbetalningar