Kipinäs gratis elevplatser sökning

1-3 gratis elevplatser kan sökas
för dansåret 2019-2020 (höst och vår)

vid Vasa dansskola Kipinä

Föreningen ”Tanssikipinä r.y” vill stöda aktiva danselever ekonomiskt och beviljar gratis elevplatser för nästa dansår.

Detta betyder antingen ”anytime”-medlemskap / eller alternativt både plats i special träningsgruppen (EK) och ”anytime”-medlemskap.

Elevplatser kan ansökas av 10- till 25-åriga dansentusiaster, dock minderåriga (< 18) tillsammans med sin(a) vårdnadshavare. En ansökning / hushåll.

ANMÄLA DIG!


Ansökningen stängs den 20.5.2019.


Mera information om ansökan av gratis elevplatser får man från Kipinäs kontor tel. 050 444 1034 eller på  info@tanssikipina.fi.

Top